ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-04
Data rozstrzygnięcia
2022-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwwa Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-02-07
Data rozstrzygnięcia
2022-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żaganiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-25
Data rozstrzygnięcia
2021-06-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego remontera drogowego dla MPOiRD sp. z o.o. w Żaganiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-28
Data rozstrzygnięcia
2021-05-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki