ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-21 14:12:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych spółka z o.o.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
 • ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań;
 • tel.: +48 68 477 29 40;
 • e-mail:
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych – Rafał Guzik. Kontakt:
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
 • realizacji zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
  udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, a także inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.
 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. PrzysługujPaństwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu. 9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akapit nr 2 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych spółka z o.o.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
 • ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań;
 • tel.: +48 68 477 29 40;
 • e-mail:
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych – Rafał Guzik. Kontakt:
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
 • realizacji zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
  udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, a także inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.
 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. PrzysługujPaństwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu. 9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jonak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-21 14:12:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-21 14:12:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 14:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony